หัวหน้าส่วนราชการ

S 5259277

ไอคอนลิงค์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชม

041589
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
234
119
709
40270
3044
2228
41589

Your IP: 54.173.214.227
2022-01-21 18:29

กำลังออนไลน์

มี 247 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

   2.1 การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
         2.1.1 หนังสือขออนุมัติการจัดอบรม
         2.1.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
         2.1.3 โครงการ เรื่อง เตรียมความพร้อมโรคอุบัติใหม่ Lumpy skin disease ที่ก่อโรคในโค และกระบือ

      2.2 การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
            2.2.1 หลักฐานการดำเนินงาน
            2.2.2 แบบสรุปประเมินผลการอบรม         

      2.3 การนำแผนพัฒนาบุคลากร
            2.3.1 แบบสอบถาม
            2.3.2 รายชื่อผู้เข้าอบรม

     2.4 หลักฐานการติดตาม

          2.4.1 แบบทดสอบก่อน (Pre-test) 
          2.4.2 แบบทดสอบหลัง (Post-test)
          2.4.3 แบบประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน