สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล สามารถขอใบสมัคร
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ 
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ดาวโหลดไฟล์ : รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

ดาวโหลดไฟล์ : ใบสมัครพนักงานราชการ