แหล่งเรียนรู้ และผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

messageImage 1713519235308

 

https://fb.watch/rz9CzpJBv9/คลิกลิ้งค์