สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

เลขที่ 909 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ (Call Center) 0-2004-4407

อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BKK