ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 25 กันยายน 2560

 

รายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธีรับการประเมินสมถรรนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ในวันที่ 27 กันยายน  2560 เวลา 09.30 น.

»คลิ๊ก«

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

»คลิ๊ก«