ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

 

รายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธีรับการประเมินสมถรรนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ในวันที่ 8 มกราคม 2562