ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)