หมายเหตุ : การเดินทางหากจะจอดรถภายในวัด ให้กลับรถที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 81 หากจะจอดรถที่เทสโก้ โลตัส แล้วเดินย้อนขึ้นไป 

ให้กลับรถที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 77/3