ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธีรับการประเมินสมถรรนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.

»คลิ๊ก«