ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตว์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560

 

รายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร