ราคากลางเช่าอาคารสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหาคร (รายละเอียด)