ประกาศ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดแนบดังนี้

ประกาศผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง