ประกาศสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร (เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)

 

อ่านรายละเอียด

ใบรับสมัครพนักงานราชการ