ย้ายที่ทำการสำนักงานปศุสัตว์

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

 


 

 ทำการใหม่เลขที่ 909 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทร: 02-004-4407 สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร