แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบที่ 2    คลิกเพื่อ Download 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                       

รอบที่ 1 คลิกเพื่อ Download