แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบที่ 2     คลิกเพื่อ Download