ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567  ในวันที่ 20-30 มีนาคม 2567 ณ อบจ.กาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี

 

Untitled 5