สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

           ขอเชิญชวน ประชาชนและเกษตรกร ร่วมส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ควายไทย "เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย" วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 

S 54362116