เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 น.สพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร นำทีม ตรวจติดตาม ต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ณ โรงโคนมสวนจิตรลดา พระราชวังสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร