กรมปศุสัตว์ตั้ง  “ ศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ ” ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า โดยตั้ง  ณ กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  พร้อมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  โดย นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์  นำคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร  (อ่านรายละเอียด)