ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  [รายละเอียด]