ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2563

 

รายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธีรับการประเมินสมถรรนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อผู้มีสิทธีรับการประเมินสมถรรนะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร