สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขตหนองจอก  ดำเนินการเก็บตัวอย่างหัวสุนัขเพื่อส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสอบสวนโรคและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เขตหนองจอก  (อ่านต่อ)