สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขตลาดกระบัง  ร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง  และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสะพานสูง  ออกรณรงค์ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข-แมว  ของประชาชน ในพื้นที่เขตสะพานสูง วันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖ (รายละเอียด)