2565 05 25 0002

“โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยนายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และผู้แทนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีรับมอบกระบือพระราชทาน ณ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โดยมีพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกระบือทั้ง2ตัว จะนำไปเลี้ยงดูแลตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย และตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือ ซึ่งเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การอนุรักษ์กระบือไทย ในการนี้กรมปศุสัตว์ได้มอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ รวมถึงให้ความรู้ด้านการจัดการเลี้ยงกระบือตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ผลผลิตกระบือที่ดี

2565 05 25 00012565 05 25 00032565 05 25 00042565 05 25 00132565 05 25 00162565 05 25 00172565 05 25 0022