ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563

 

รายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธีรับการประเมินสมถรรนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ในวันที่ 28 กันยายน 2563

รายชื่อผู้มีสิทธีรับการประเมินสมถรรนะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ในวันที่ 30 กันยายน 2563

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร