Get Adobe Flash player

วันที่ 26 ธันวาคม 2561
ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์พื้นที่ 2 และส่วนกลาง นำคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าพบ นายสมพงศ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินการการใช้ยางพาราในการสร้างถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ยินดีดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะดำเนินการให้เป็นถนนต้นแบบ ในการใช้ยางพารา โดยมีนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ชี้แจงรายละเอียด และนายบุญรอด พัฒนไพศาล ในฐานะเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน พร้อมทั้งการพิจารณาการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร ณ ตลาดนัดจตุจักร และตลาดของกรุงเทพมหานคร อื่นๆ

อ่านข่าวเพื่อเติมได้ที่นี้

 

 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายบุญรอด พัฒนไพศาล รักษาการปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมนายภูเบศ หอมเจริญ ปศุสัตว์พื้นที่ ๑๑ ได้รับมอบให้เป็นตัวแทนกรมฯร่วมพิธี และรับมอบโค กระบือ ในพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิธ พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙ ของมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดย พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ เสด็จเป็นองค์ประธาน มี โค จำนวน ๓ ตัว กระบือ จำนวน ๔ ตัว เพื่อมอบเข้าโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ต่อไป

 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561
สำนักปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์พื้นที่ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนฯ บริการประชาชน ณ วัดหลวงพ่อเต่า แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

 

วันนี้ 13 ธค 61
สนง .ปศุสัตว์พื้นที่ กทม.โดยกลุ่มส่งเสริมนายบุญรอด พัฒนไพศาล นางสาวอภิญญา พฤกษชาติ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นายณัฐพงศ์. แก้วเฉย และปศุสัตว์พื้นที่ 4,5,7,11,12,13,14 จัด อบรมอาสาปศุสัตวหลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์ ณ ศพก.คลองขวาง เขต ภาษีเจริญ กทมโดยมีนายบุญรอด หน กลุ่มส่งเสริม รศก .ปศ.พท กทม เป็นประธานเปิดการอบรม โดยให้ความรู้ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของอาสาปศุสัตว์ ประจำปี 2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดย น.สพ.ไพฑูรย์ ก้อนทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยสพ.ญ.สินีนาฏ สุขสุเสียง ร่วมกับ ปศุสัตว์พื้นที่ 1 เข้าตรวจปล่อยโคที่กักไว้ กรณีพบสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะ  ณ โรงฆ่าสัตว์ MTK Halal beef  เขตหนองจอก กทม. โดยผลการตรวจเป็นลบ  และดำเนินการบันทึกถ้อยคำเพิ่มเติม กับผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะโคในโรงฆ่าสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีต่อไป