Get Adobe Flash player

       

             วันที่ 6  เมษายน  2561 

เวลา 13, 30น.ณ  วัดแสนสุข  เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร น.สพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ  ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบอำนาจจาก น.สพ. อภัย สุทธิสังข์ อธิบดืกรมปศุสัตว์

เป็นผู้แทนรับมอบโค-กระบือจากพระมงคลปริยัติกิจ ประธานสงฆ์วัดแสนสุขและนายเชาวพันธุ์ สิทธิวัจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส 

ซึ่งจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและมอบโค-กระบือเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   รัชกาลที่9พระองค์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย 

ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระชนมายุครบ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561  โดยมอบโคจำนวน 12 ตัว  กระบือจำนวน 17 ตัว  รวมโค-กระบือ 29 ตัว

 

 

วันที่24 มีนาคม? 2561เวลา09.00. น.สพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ รักษาการปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากอธิืบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์เป็นตัวแทนรับมอบโค-กระบือ

เป็นกระบือจำนวน1ตัว โคจำนวน1ตัว  โดยนายสุเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัด(มหาชน)

ณ บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข 20 ตัว แมว 56 ตัว รวม 76 ตัว

และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขเพศเมีย 9 ตัว เพศผู้ 11 ตัว รวม 20 ตัว ผ่าตัดทำหมันให้กับแมวเพศเมีย 27 ตัว เพศผู้ 19 ตัว รวม 46 ตัว

และฉีดยาป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมว ณ วัดขุมทอง แขวง/เขต ลาดกระบัง กทม.

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ ตามโครงการอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร ปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok )

เมื่อวันพฤหัส ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา09.00น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมินบุรี ถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี มีผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60 คน

ได้รับความสนุนด้านวิทยากรจาก สพส.ผู้ประกอบการให้ความสนใจมาก พื้นที่กทม.มีผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินแล้วจำนวน 603 ราย

 

 

ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561เวลา 08.30น.

นายสัตวแพทย์สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ รก.ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เป็นผู้แทนในการรับมอบโคกระบือจำนวน 6 ตัว เป็นโค 3 ตัว และกระบือ 3 ตัว

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานอาคารหอพักคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เพื่อให้กรมปศุสัตว์นำไปช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป