Get Adobe Flash player

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

 

รายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธีรับการประเมินสมถรรนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ในวันที่ 8 มกราคม 2562

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 25 กันยายน 2560

 

รายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธีรับการประเมินสมถรรนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ในวันที่ 27 กันยายน  2560 เวลา 09.30 น.

»คลิ๊ก«

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

»คลิ๊ก«

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธีรับการประเมินสมถรรนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.

»คลิ๊ก«

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตว์ จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร

!!!แจ้งเลื่อนวันสอบ!!!

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมถรรนะ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.  

»คลิ๊ก«

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ »คลิ๊ก«