Get Adobe Flash player

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและเสริมความเป็นศิริมงคลปล่อยชีวิตโคจำนวน 1 คู่

ให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวโรกาศคล้ายวันประสูติ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต และนำคณะฯทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ ลงนามถวายพระพร ณ พระตำหนักพัชราภิรมย์ วังศุโขทัย กทม.

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

เวลา 9.00 -12.30 น.

น.สพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) กรุงเทพมหานคร

ตรวจติดตามงานที่ ศพก.แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชัน ติดตามกิจกรรมโครงการแปลงใหญ่ (กล้วยไม้) เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯเกษตรอินทรีย์(ผักสวนครัว)และอื่นๆ

นายไวพจน์ นิตทิม ประธานศพก.แขวงบางเชือกหนัง รายงานปัญหาน้ำทะเลหนุนและฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทัน มหาดไทยได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว สำรวจเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 354 ราย

จะได้รับความช่วยเหลือรายละ 3,000 บาทไม่มีพื้นที่ทำนา เป็นเขตชุมชนเมือง จึงจำเป็นต้องใช้น้ำประปาเพื่อการเกษตรอินทรีย์และไม่มีปัญหาการตลาดเนื่องจากมีตลาดชุมชนรองรับหลายแห่ง

โดยเฉพาะตลาดน้ำคลองลัดมะยม บริหารโดยกรรมการศพก.และวิสาหกิจชุมชนซึ่งเพิ่งได้ยกระดับเป็น สหกรณ์บริการตลาดน้ำคลองลัดมะยม

 

วันศุกร์ที่๑ ธันวาคม ๖๐ เวลา๐๘.๓๐-๑๐.๐๐น.

น.สพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ รก.ปศุสัตว์พท.กทม.ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนรับมอบโค-กระบือเพศเมีย จำนวน๒๑ตัว เป็นโค๙ตัว กระบือ๑๒ตัว

จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ณ ลานหน้าสนามอาคารสาธิตปทุมวัน๕ โดยให้กรมปศุสัตว์นำไปดำเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป

 

วันนนี้ 5ธค.60 เวลา 09.00น.

ท่านน.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบโค - กระบือ จำนวน 300 ตัว จากพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง

เพื่อดำเนินการตามโครงธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยทางวัดฯ ได้ไถ่ชีวืตโค-กระบือมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2524

จำนวน 130 ครั้งต่อเนื่องมา รวม 37 ปี จำนวน 38 ,334 ชีวิต และเจ้าหน้าจทกสนง.ปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธีฯ พร้อมทั้งตรวจสอบและออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ( ร.4 ) ไปจ.ระนอง พังงา บุรีรัมย์และชัยนาท

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

นายสัตวแพทย์สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

ณ ห้องประชุม ศาลาประชาคม สำนักงานเขตหนองจอก