Get Adobe Flash player
มีข้อผิดพลาด
  • Copy failed
ปรับขนาดอักษร
ยินดีต้อนรับ นายสาโรจน์ จิตตกาญจน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ภายในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายสาโรจน์ จิตตกาญจน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรเพื่อเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้
ทั้งนี้ ได้กล่าวให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง โดยให้ทำงานอย่างมีความสุข ยึดหลักนโยบายโครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมปศุสัตว์
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร