Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดย น.สพ.ไพฑูรย์ ก้อนทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยสพ.ญ.สินีนาฏ สุขสุเสียง ร่วมกับ ปศุสัตว์พื้นที่ 1 เข้าตรวจปล่อยโคที่กักไว้ กรณีพบสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะ  ณ โรงฆ่าสัตว์ MTK Halal beef  เขตหนองจอก กทม. โดยผลการตรวจเป็นลบ  และดำเนินการบันทึกถ้อยคำเพิ่มเติม กับผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะโคในโรงฆ่าสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีต่อไป