Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายบุญรอด พัฒนไพศาล ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์รับมอบโค 1 ตัว กระบือ 1 ตัว จากนายกุริศ จันทรศรีชวาลา และครอบครัว (เจ้าของบริษัทมิตรแท้ประกันภัย) ณ บ้านเลขที่ 1517 สุขุมวิท 67 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร