Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

นอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา09.30น.

ณ  ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์134-135 ชั้น3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดประชุม Web Confereneแนวทางการรายงานโครงการนโยบายสำคัญและโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนาย สุระพงษ์ เจียสกุลรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม. เน้นปรับระบบการรายงาน  สำหรับกรุงเทพมหานครให้รายงาน12โครงการ เริ่มดั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ส่วนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (22 โครงการ)ย้ง?ไม่ได้งบฯให้รอก่อน

โดยให้รายงาน2ทาง รายงานต้นสังกัดและรายงานส่งสำนักปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อ รวบรวมผล  สรุป และวิเคราะห์ รายงานส่งสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป