Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร


วันที่ 6  เมษายน  2561 

เวลา 13, 30น.ณ  วัดแสนสุข  เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร น.สพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ  ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบอำนาจจาก น.สพ. อภัย สุทธิสังข์ อธิบดืกรมปศุสัตว์

เป็นผู้แทนรับมอบโค-กระบือจากพระมงคลปริยัติกิจ ประธานสงฆ์วัดแสนสุขและนายเชาวพันธุ์ สิทธิวัจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส 

ซึ่งจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและมอบโค-กระบือเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   รัชกาลที่9พระองค์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย 

ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระชนมายุครบ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561  โดยมอบโคจำนวน 12 ตัว  กระบือจำนวน 17 ตัว  รวมโค-กระบือ 29 ตัว