ปรับขนาดอักษร

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ ตามโครงการอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร ปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok )

เมื่อวันพฤหัส ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา09.00น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมินบุรี ถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี มีผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60 คน

ได้รับความสนุนด้านวิทยากรจาก สพส.ผู้ประกอบการให้ความสนใจมาก พื้นที่กทม.มีผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินแล้วจำนวน 603 ราย