Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข 20 ตัว แมว 56 ตัว รวม 76 ตัว

และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขเพศเมีย 9 ตัว เพศผู้ 11 ตัว รวม 20 ตัว ผ่าตัดทำหมันให้กับแมวเพศเมีย 27 ตัว เพศผู้ 19 ตัว รวม 46 ตัว

และฉีดยาป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมว ณ วัดขุมทอง แขวง/เขต ลาดกระบัง กทม.