Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561เวลา 08.30น.

นายสัตวแพทย์สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ รก.ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เป็นผู้แทนในการรับมอบโคกระบือจำนวน 6 ตัว เป็นโค 3 ตัว และกระบือ 3 ตัว

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานอาคารหอพักคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เพื่อให้กรมปศุสัตว์นำไปช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป