Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ 1 หนองจอก ดำเนินการตามโครงการจำหน่ายเนื้อสุกร ไข่ไก่ ราคาถูก ในเทศการปีใหม่ 2561

ณ ตลาดข้างธนาคารกรุงเทพฯเขตหนองจอก สนับสนุนโดยบริษัทสยามอินเตอร์ พอร์ต จำกัด และ คุณสัญญา สะมะแอ เขตหนองจอก ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวหนองจอกเป็นอย่างมาก