Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

เวลา 9.00 -12.30 น.

น.สพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) กรุงเทพมหานคร

ตรวจติดตามงานที่ ศพก.แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชัน ติดตามกิจกรรมโครงการแปลงใหญ่ (กล้วยไม้) เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯเกษตรอินทรีย์(ผักสวนครัว)และอื่นๆ

นายไวพจน์ นิตทิม ประธานศพก.แขวงบางเชือกหนัง รายงานปัญหาน้ำทะเลหนุนและฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทัน มหาดไทยได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว สำรวจเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 354 ราย

จะได้รับความช่วยเหลือรายละ 3,000 บาทไม่มีพื้นที่ทำนา เป็นเขตชุมชนเมือง จึงจำเป็นต้องใช้น้ำประปาเพื่อการเกษตรอินทรีย์และไม่มีปัญหาการตลาดเนื่องจากมีตลาดชุมชนรองรับหลายแห่ง

โดยเฉพาะตลาดน้ำคลองลัดมะยม บริหารโดยกรรมการศพก.และวิสาหกิจชุมชนซึ่งเพิ่งได้ยกระดับเป็น สหกรณ์บริการตลาดน้ำคลองลัดมะยม