Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

 

วันนนี้ 5ธค.60 เวลา 09.00น.

ท่านน.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบโค - กระบือ จำนวน 300 ตัว จากพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง

เพื่อดำเนินการตามโครงธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยทางวัดฯ ได้ไถ่ชีวืตโค-กระบือมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2524

จำนวน 130 ครั้งต่อเนื่องมา รวม 37 ปี จำนวน 38 ,334 ชีวิต และเจ้าหน้าจทกสนง.ปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธีฯ พร้อมทั้งตรวจสอบและออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ( ร.4 ) ไปจ.ระนอง พังงา บุรีรัมย์และชัยนาท