Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

 

วันศุกร์ที่๑ ธันวาคม ๖๐ เวลา๐๘.๓๐-๑๐.๐๐น.

น.สพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ รก.ปศุสัตว์พท.กทม.ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนรับมอบโค-กระบือเพศเมีย จำนวน๒๑ตัว เป็นโค๙ตัว กระบือ๑๒ตัว

จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ณ ลานหน้าสนามอาคารสาธิตปทุมวัน๕ โดยให้กรมปศุสัตว์นำไปดำเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป