Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

นายสัตวแพทย์สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

หลักสูตร "พัฒนาอาสาปศุสัตว์" เพื่อทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร