Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ ๑๕ พ.ย ๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางมันทนา  ผ่องเภสัช

พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน ออกบริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดสุนทรธรรม ( วัดแคนางเลิ้ง ) โดยมีประชาชนนำ สุนัขและแมวมารับบริการ ซึ่งครั้งนี้มีแมวมารับบริการมากกว่าสุนัข.