Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่15พฤศจิกายน 2559 นายสมยศ  อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ และปศุสัตว์พื้นที่๑-๑๔

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดสถานที่ งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชั้น ๖ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์บางเขนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน