Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนกระทรวงเกษตรฯในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าตรวจเยี่ยมโรงสีพิมาน เขตหนองจอก เพื่อขอข้อมูล และปรึกษาหาทางออกช่วยเหลือชาวนาที่ได้ผลกระทบจากผลิตข้าวราคาตกต่ำ

 ในการนี้ ได้รับการต้อนรับและให้ความร่วมมือจากคุณสมเกียรติ  พิมานวรกุล เจ้าของโรงสี เป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้.