Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันนี้ 2 พย 59 เวลา 10.00 น.

นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ ปศุสัตว์พื้นที่ 11 และพื้นที่ 13 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรพื้นที่3 ธกส.และทหารพัฒนา

เข้า ร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์เรียนรู้เลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.และยังได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือของทางราชการ