Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 1 พฤษจิกายน 2559 เวลา 14.30 น.

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดี กรมปศุสัตว์   ได้เชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฎิบัติงานปี 2560

โดยมี นสพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพียงกัน ณ  ห้องประชุม กองส่งเสริมฯ ชั้น  6  ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์