Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น.

นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร(single command)

ได้เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 6 กองส่งเสริมฯ กรมปศุสัตว์

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนของกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน

 และในโอกาสนี้ เวลาพักรับทานอาหารกลางวัน คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร(single command)

ได้ร่วมใจกันเชิญท่านผู้ตรวจวิมลพร มารับประทานอาหารร่วมแสดงมุทิตาจิตในวาระที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย  59 นี้