Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

นสพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์กรุงเทพมหานครเลขานุการคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและประธานคณะทำงานฝ่ายจัดสถานที่พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหาร,หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์,หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนฯ

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์,สำนักงานเลขานุการกรมปศุสัตว์, รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช,คณะอาจาร์ยมหาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ บริเวณตึกวชิรานุสรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)

เพื่อวางผังสถานที่จัดงานให้สอดคล้องกับจัดกิจกรรมต่างๆภายในงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่.4 ประจำปี 2560 ต่อไป