Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 4 มีนาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดการฝึกอบรมความความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบลงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และจริยธรรมในการปฎิบัติราชการ IDP ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีนายสมยศ อินทรพินปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นประธานในการฝึกอบรบดังกล่าว