Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

อังคารที่ 22 ธันวาคม 2558
น.สพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอาสาปศุสัตว์ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 40 ราย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ดำเนินงานและปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยอย่างเข็มแข็ง